LOG Wetenschapsdag

donderdag 25 maart 2021 09:00 - 17:00

Na selectie van abstracts is er wederom een prachtig programma samengesteld voor de Wetenschapsdag. We beginnen de dag vroeger dan gewoonlijk om wat meer pauze in het programma op te kunnen nemen, zodat iedereen tussendoor even los kan komen van zijn/haar scherm. Om privacy van de meeting te waarborgen dient iedereen zich vooraf aan te melden via Semble na inloggen. Dit kan tot uiterlijk 21 maart. Niet leden kunnen zich via deze link aanmelden tot uiterlijk 21 maart. Omdat dit één voor één toelaten tijd kost willen we iedereen verzoeken ruimschoots voor de meeting vast de Teams-link aan te klikken.

Sluiten