Meeting Aanleg en Ontwikkeling

donderdag 08 juli 2021 13:00 - 17:00

De Werkgroep Aanleg en Ontwikkeling (voormalige Werkgroep Dysmorfologie) heeft tot doel o.a 2/jaar een dag(deel) te organiseren waarbij bijzondere en complexe casuïstiek besproken kan worden. In deze meetings zal ieder centrum een slot van 30 minuten krijgen om casus te bespreken, waarbij wij de presenterende aios/klinisch genetisch van harte willen uitnodigen om daarbij ook bijzondere of lastig te interpreteren (genoom-)uitslagen te bespreken. Binnen het centrum zal afstemming van onderwerp en sprekers volgen.

Sluiten