November meeting VKGN/VKGL

donderdag 24 november 2022 09:00 - 17:00
Op 24 november 2022 zal van 9:15-17:00 de november meeting van de VKGN en VKGL (voormalig LOG/LOD dag) plaatsvinden.

De meeting zal plaatsvinden in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht, maar zal ook digitaal te volgen zijn. Het programma zal verzorgd worden door de werkgroepen Klinische Oncogenetica (WKO) en Prenatale Genetica (WPG).

We willen vragen om u zoveel mogelijk te houden aan de gemaakte keuze ten aanzien van fysieke of digitale aanwezigheid bij aanmelding. De locatie en catering worden hier namelijk op afgestemd.
Inschrijving
De inschrijving is inmiddels gesloten.

Kosten
Deelname voor VKGN-leden is kosteloos, voor VKGL-leden bedraagt deelname €50,-
VKGL-leden kunnen buitengewoon lid worden van de VKGN. Deze contributie bedraagt €100,- per jaar. Voorafgaand aan aanmelden voor de VKGN/VKGL november meeting dienen zij hiervoor het aanmeldformulier naar het secretariaat te mailen. Nadat het lidmaatschap bevestigd is kunnen zij kosteloos aanmelden voor de november meeting (keuze “(Buitengewoon) VKGN-lid (digitaal of live)” bij inschrijving) en de overige VKGN dagen.

Bij aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.
b. Annulering vindt plaats per e-mail naar secretariaat@vkgn.org
c. Annuleren is kosteloos tot 2 weken na inschrijving (mits 6 weken vóór het congres), daarna geldt:
- Bij annulering tot 4 weken vóór het congres vindt restitutie plaats: 75% van de congreskosten;
- Bij annulering tot 2 weken vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
- Bij annulering daarna vindt géén restitutie plaats.
d. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de VKGN is meegedeeld.
e. Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.
f. In geval van annulering, worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, binnen uiterlijk 4 weken terugbetaald.

We kijken uit naar uw komst, een hartelijke groet namens de commissie bij- en nascholing,

Marjolijn Jongmans, Marjolein Weerts en Saskia Hopman
Sluiten