Oproep: insturen kennishiaten voor de kennisagenda

dinsdag 31 augustus 2021 09:00 - 17:00

Geachte leden,

Recent is het project “Kennisagenda VKGN” gestart om te inventariseren waar in de klinische genetica een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing / expert opinion bestaat (kennishiaten). Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de VKGN en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.

Een groot deel van de kennishiaten zullen via de verschillende VKGN werkgroepen worden geformuleerd, echter graag zouden wij u, indien gewenst, ook in de gelegenheid willen stellen om kennishiaten in te brengen. Mocht u hier gebruik van willen maken, is het verzoek om maximaal 5 kennishiaten (het mogen er ook minder zijn) te formuleren die u vaak tegenkomt bij de uitoefening van uw vak en die van invloed zijn op een substantieel deel van de klinische genetica. Het verzoek is om de kennishiaten in de vorm van een onderzoeksvraag op te schrijven.

Enkele voorbeelden van een kennishiaat gevat in een onderzoeksvraag zijn (afkomstig uit een kennisagenda van een andere wetenschappelijke vereniging):

  • Wat is de diagnostische waarde van HbA1c bij patiënten met een klinische verdenking op diabetes?
  • Wat is de waarde en kosteneffectiviteit van routinematige CT en MRI perfusiebeeldvorming bij patiënten met een herseninfarct of hersentumor?

Wilt u uw kennishiaten vóór 31 augustus 2021 aandragen via:
https://www.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/kennisagenda_VKGN

De nieuwe werkgroep Kennisagenda zal de resultaten van de inventarisatie verzamelen. De lijst met kennishiaten wordt vervolgens geprioriteerd tijdens een bijeenkomst met de leden en overige belanghebbenden, zoals patiëntenorganisaties. De belangrijkste kennishiaten worden gebruikt voor het opzetten van een toekomstig onderzoeksprogramma, samenwerkingsverbanden en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen en zorgpaden).

Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep ‘Kennisagenda VKGN’,
Dr. Marjolein Kriek, Klinisch geneticus

Sluiten