Prioriteringsbijeenkomst VKGN kennisagenda

dinsdag 25 januari 2022 17:00 - 20:00

Recent is het project “Kennisagenda VKGN” gestart om te inventariseren waar in de klinische genetica een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing/expert opinion bestaat (kennishiaten). Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de VKGN en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.

Om inzicht te krijgen waar de hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing voor klinische genetica liggen, bent u recent gevraagd kennishiaten te formuleren en aan ons te versturen. Wij zijn verheugd met het aantal kennishiaten die wij hebben ontvangen.

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennishiaten. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging van klinische genetica en overige organisaties, zoals patiëntenverenigingen en de IGJ. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de kennisagenda.

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de grootste prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennishiaten zijn de onderzoeksvragen voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen).

Aanmelden kan door een mail te sturen naar d.tennekes@kennisinstituut.nl.

Sluiten