Webinar herziene richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie

maandag 27 september 2021 20:00 - 00:00

De richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) wordt binnenkort geautoriseerd en gepubliceerd. Deze multidisciplinaire richtlijn is geïnitieerd door de Vereniging Klinische Genetica Nederland, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek en Harteraad.

Op maandag 27 september van 20:00-21:00u is er een live webinar over de nieuwe richtlijn, georganiseerd door de richtlijnwerkgroep.

Tijdens het webinar worden de volgende onderwerpen behandeld, onder moderatorschap van Marion van Sintruije (Harteraad):

  1. De patiënt met HCM (volwassenen en kinderen), door Tjeerd Germans (cardioloog) en Janneke Kammeraad (kindercardioloog)
  2. DNA-onderzoek bij HCM, door Paul van der Zwaag (klinisch geneticus) en Dennis Dooijes (laboratorium specialist klinische genetica)
  3. Informeren van verwanten en presymptomatische DNA-diagnostiek, door Paul van der Zwaag (klinisch geneticus)
  4. Cardiologische screening van risicodragers (volwassenen en kinderen), door Tjeerd Germans (cardioloog) en Janneke Kammeraad (kindercardioloog)

Deelnemers aan het webinar hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Ook terugkijken is kosteloos.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvC, VKGN en NVK.

Richtlijn HCM

De richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) geeft aanbevelingen over de gewenste uitvoering van genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij patiënten met HCM en hun familieleden.. De richtlijn bespreekt de cardiologische evaluatie en de mogelijkheden van DNA-diagnostiek als diagnostische test bij HCM. De belangrijkste uitkomsten voor de HCM-patiënten en hun familieleden zijn de opbrengst van DNA-diagnostiek, gezien de daaruit volgende cascadescreening, geruststelling bij afwezigheid van de familiaire aanleg voor erfelijke HCM, reductie van morbiditeit en mortaliteit door vroege opsporing en follow-up, en daarmee samenhangend het optimaliseren van de kwaliteit van leven van HCM-patiënten en presymptomatische dragers.

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met HCM.

Sluiten