Accreditatie voor WGS-laboratorium

maandag 15 januari 2018

Het Whole Genome Sequencing (WGS) laboratorium van Hartwig Medical Foundation kreeg op de valreep van 2017 de ISO 17025 accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze accreditatie betekent dat alle WGS-laboratoriumtesten die bij Hartwig Medical Foundation worden uitgevoerd, voldoen aan internationaal gevalideerde kwaliteitseisen.

‘We zijn een innovatief laboratorium en lopen voorop in de ontwikkelingen. Dat de zorgvuldigheid waarmee we werken al binnen twee jaar na de start van ons werk wordt bevestigd door de Raad van Accreditatie voelt als een beloning, maar vooral als een stimulans om ons te blijven ontwikkelen en nieuwe moleculaire testen toe te voegen.’ Aldus Ewart de Bruijn, labmanager bij Hartwig Medical Foundation. ‘Door de accreditatie weten gebruikers van de data die wij opleveren dat deze van hoge kwaliteit is en patiënten weten dat we hun bijdrage met de grootste zorg verwerken. Dit samen draagt geweldig bij aan de verbetering in het onderzoek naar gepersonaliseerde kankerbehandelingen.’

Het WGS-laboratorium van Hartwig Medical Foundation is operationeel sinds 2016 en werkt met de nieuwste generatie sequencers en robotica in combinatie met geavanceerde bio-informatische data-analysesoftware. Per maand wordt gemiddeld van zo’n tweehonderd patiënten met uitgezaaide kanker het volledige DNA uitgelezen. De gevonden bekende kankergerelateerde DNA-afwijkingen worden via een patiëntrapport teruggekoppeld aan de patiënt via de behandelend arts. Daarnaast wordt alle genetische data (samen met de klinische gegevens) opgeslagen in de landelijke DNA-databank die Hartwig beheert voor onderzoek. Begin 2018 sturen behandelaars uit 47 Nederlandse ziekenhuizen biopten en bloed in naar Hartwig Medical Foundation voor whole genome DNA-analyse. In 2017 is het laboratorium ook begonnen met RNA-analyses.

Sluiten