Adviezen projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek

vrijdag 26 november 2021

De projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek van NVVP, VKGL en VKGN heeft in oktober 2021 adviezen uitgebracht. Het VKGN-bestuur heeft vorige week steun betuigd.

Waar gaan de adviezen over?

De adviezen hebben als doel de kwaliteit van zorg op het grensvlak van erfelijkheidsdiagnostiek en tumordiagnostiek te optimaliseren en hebben betrekking op de werkgebieden van de klinisch genetici, laboratorium specialisten klinische genetica (LSKG), klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP) en de pathologen.

In het advies is een tabel opgenomen dat kan dienen als leidraad om een advies te geven voor erfelijkheidsonderzoek na een afwijkende tumor-DNA test. De tabel is dynamisch en WKO-leden met expertise (die MTB's bijwonen) samen met een KMBP en LSKG bepalen de inhoud. De adviezen zullen ook op de website van arts en genetica geplaatst worden.

Sluiten