Archief klinische genetica

maandag 11 juni 2018

De VKGN bestaat bijna 30 jaar en het wordt tijd om een archief aan te leggen met de historie van de klinische genetica in Nederland. We zijn er van overtuigd dat er bij (oud-)leden veel materiaal ligt wat niet verloren mag gaan voor de toekomst. Daarom lijkt het ons een goed idee dit (ook) centraal op te slaan en te digitaliseren, zodat het voor alle leden beschikbaar komt en te bekijken is. We denken daarbij aan foto’s, filmmateriaal, oude documenten, brochures, krantenartikelen etc. Naast fysieke herinneringen willen we ook graag (op termijn) enkele interviews afnemen met klinisch genetici van het eerste uur, zodat hun anekdotes en ervaringen ook bewaard blijven voor het nageslacht.

Daarom een verzoek aan alle leden om te bedenken of er nog ergens materiaal ligt wat we kunnen archiveren. Laat dat dan alsjeblieft weten. Dat kan een kast op een werkplek zijn, maar ook enkele dozen in een thuisarchief. Het zou zo zonde zijn als dit verloren zou gaan!

Stuur een mail naar f.vansenne@umcg.nl of liesbeth.spruijt@radboudumc.nl als je materiaal hebt of weet te liggen (of denkt dat te weten..).

Wij inventariseren dat dan en zorgen dat er een centrale kopie komt.

Namens het bestuur van de VKGN en de PR-commissie,
Fleur Vansenne en Liesbeth Spruijt

Sluiten