CNV poli by afdeling psychiatrie MUMC

maandag 15 november 2021

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) richt zich al lang op hersenontwikkelingsstoornissen en psychiatrische genetica. Onlangs is een gespecialiseerde polikliniek opgericht voor psychiatrische diagnostiek en advisering van volwassenen met CNV zoals 1q21 deletie en duplicatie, 3q29 deletie en duplicatie of 17q11.2 deletie en duplicatie of andere genetische varianten met een verhoogd risico op psychische stoornissen. De polikliniek wordt geleid door twee hoogleraren met expertise in psychiatrische genetica, David Linden en Therese van Amelsvoort. Verwijzingen zijn mogelijk vanuit heel Nederland.

Expertisepoli “Copy number variants”: flyerMUMCexpertisecentrumgenetischesyndromen.pdf

Sluiten