Discussiedocument VKGN in het kader van direct-to-consumer genetische tests

maandag 18 februari 2019

Er lijkt sprake te zijn van een toenemend aanbod en gebruik van commerciële, direct aan consumenten aangeboden (direct-to-consumer of DTC) genetische tests door Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Via onder andere advertenties worden consumenten uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

Het DTC-GT aanbod varieert enorm. Er is bij de VKGN weinig zicht op de validiteit van de tests en de kwaliteit van informatievoorziening en counseling over de tests. Het is onduidelijk op welke wijze er toezicht wordt gehouden op de kwaliteitsborging van het DTC-GT aanbod.

Mede hierom heeft de VKGN-werkgroep Ethiek en Recht een discussiedocument op te stellen. Het complete document vindt u hier.

Sluiten