Eerste 3D-atlas van ontwikkelend menselijk embryo

donderdag 18 januari 2018

Op 10 januari 2018 promoveerde Bernadette de Bakker op de onderzoeksvraag hoe het menselijk embryo zich ontwikkelt in de eerste tien zwangerschapsweken.

Hierover zijn reeds boeken volgeschreven, maar nog nooit is de ontwikkeling van de mens digitaal in 3D-beeld vastgelegd. De Bakker publiceerde hierover in Science van november 2016.

Ze stelt dat gerespecteerde embryologen de meeste orgaansystemen tientallen jaren geleden correct in kaart hebben gebracht. Maar er zijn ook hiaten in het beeld dat haar voorgangers hebben geschetst. Na gedetailleerde bestudering van de ontwikkeling van de nier, het strottenhoofd en structuren in de rug, blijkt dat de huidige beschrijvingen van de ontwikkeling van deze organen eerder gebaseerd lijken te zijn op vergelijkende anatomische modellen van dieren in plaats van op feitelijke observaties in menselijke embryo's.

De 3D-atlas is gebaseerd op de originele coupes van embryo’s in de Carnegiecollectie (Silver Spring, Verenigde Staten). De nieuwe atlas zal dienst doen als naslagwerk voor studenten, clinici en wetenschappers die zich bezighouden met de menselijke ontwikkeling of met aangeboren afwijkingen die hun oorsprong vinden in de embryonale ontwikkeling. Ook kunnen clinici de 3D-reconstructies van de embryo’s in de spreekkamer gebruiken om ouders die een kind met een aangeboren afwijking verwachten beter inzicht te geven in de ontstaanswijze van de afwijking.

De beelden zijn gratis te downloaden.

Op de LOG-dag ‘What we know best’ op 18 januari in Utrecht was De Bakker één van de themasprekers

Bernadette de Bakker: ‘3D Atlas of human embryology. New insight in human development

Sluiten