Herregistratie-eisen i.v.m. corona

vrijdag 02 oktober 2020

Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming herregistratie en opleiding aiossen vanwege Covid-19.
Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft CGS de regelingen rond herregistratie en opleidingen verruimd. Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van RGS. Voor alle specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 past de RGS een coulanceregeling toe op de herregistratie-eisen van 20% voor het totaal aan deskundigheidsbevordering. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te behalen bij- en nascholingspunten. Eerder gold de regeling tot 1 januari 2021 voor 10%. De periode waarin de RGS dispensatie kan verlenen voor de herregistratie-eisen voor het evalueren van het individueel functioneren en het functioneren van het team is verruimd tot 1 juli 2021. Meer informatie kunt u hier vinden.

Sluiten