Hoe bevalt www.erfelijkheid.nl?

dinsdag 06 februari 2018

Een jaar geleden is de website erfelijkheid.nl vernieuwd. Het taalgebruik is vereenvoudigd (B1 niveau), het menu is ‘vraaggericht’ gemaakt en er is een groot aantal interviews en nieuwe voorlichtingsteksten toegevoegd. Het aantal bezoekers was in de acht maanden na de vernieuwing 24% hoger dan in de acht maanden ervoor. In 2017 bezochten 1,2 miljoen mensen erfelijkheid.nl.

Omdat het Erfocentrum de website kwalitatief wil blijven verbeteren, is eind 2017 een bezoekersonderzoek gedaan en een enquête afgenomen onder professionals van afdelingen klinische genetica.

Resultaten onder 500 bezoekers van erfelijkheid.nl:
• 84% is vrouw, verdeling in leeftijd is representatief voor de Nederlandse bevolking.
• Opleidingsniveau hoger dan het Nederlandse gemiddelde (46% hbo/wo).
• 41% van de bezoekers heeft een erfelijke ziekte (in de familie).
• De meeste mensen komen op erfelijkheid.nl omdat zij informatie zoeken over een ziekte of klacht van zichzelf of iemand die zij kennen.
• 30% van de bezoekers komt er vaker.
• 86% vindt wat hij of zij zoekt.
• De meerderheid (73%) vindt de informatie duidelijk of enigszins duidelijk (22%).

Resultaten onder professionals (40 klinisch genetische zorgverleners):
• 92% gebruikt de website vaker dan een keer per week tot een keer per maand.
• 90% verwijst adviesvragers minimaal een keer per week tot enkele keren per maand tijdens een consult of in een (familie)brief.
• Erfelijkheid.nl wordt ook gebruikt ter voorbereiding van consulten, bijvoorbeeld om na te gaan hoe iets in gewone taal kan worden uitgelegd.
• De informatie waar het meest naar verwezen wordt: ziektebeschrijvingen, (typen) overerving, verzekeringen en erfelijkheid en mogelijkheden bij kinderwens.
• De site krijgt gemiddeld een 8.

Bezoekers en professionals vroegen vooral om beschrijvingen van bepaalde erfelijke ziektes die nog ontbreken. Ook werd een aantal maal aangegeven dat de zoekfunctie ontoereikend is. Wij kregen waardevolle suggesties zoals het maken van verhelderende filmpjes en het plaatsen van meer afbeeldingen.

Wij gaan graag met uw suggesties aan de slag en willen u heel hartelijk danken voor uw medewerking! Uw opmerkingen en suggesties blijven natuurlijk welkom en kunt u sturen aan info@erfocentrum.nl.

Sluiten