Inzet apps voor publieke gezondheid vraagt zorgvuldige afweging

maandag 12 juli 2021

De verantwoorde inzet van apps ten behoeve van de publieke gezondheid vraagt om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Daarvoor kunnen criteria worden gebruikt uit bestaande ethisch-juridische kaders. Apps brengen wel nieuwe uitdagingen met zich mee ten opzichte van meer klassieke methoden die de overheid inzet zoals een laboratoriumtest. Daarom heeft de Gezondheidsraad enkele criteria nader gespecificeerd in een advies aan de minister van VWS.

De volledige tekst van het persbericht vindt u in het PDF-bestand dat als bijlage is toegevoegd.

Sluiten