Klinische genetici: Zorgen over voorgenomen wettelijke verplichting vrijgeven weefsel voor justitieel onderzoek

woensdag 03 mei 2017

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) deelt de zorgen in het recente maatschappelijke debat inzake beroepsgeheim en de voorgenomen wettelijke verplichting om opgeslagen weefsel (en dus DNA en alle daaruit af te leiden gegevens) vrij te moeten geven voor justitieel onderzoek.

Onze patiƫnten moeten erop kunnen blijven vertrouwen dat hun voor diagnostiek en/of voor wetenschappelijk onderzoek afgenomen DNA alleen voor die doelen gebruikt zal worden. Als dit niet meer het geval is, zullen minder mensen erfelijkheidsonderzoek durven laten doen en dus de voordelen hiervan missen voor hun gezondheid en die van hun kinderen en verdere familie.

Al sinds 1993 is een Wet zeggenschap humaan lichaamsmateriaal in de maak. Het is goed dat er nu beweging komt in wetgeving, want voor wetenschappelijk onderzoek voldoet de huidige wetgeving niet. Het is belangrijk dat er een wet komt die Nederlanders beter informeert en meer zeggenschap geeft wat er met hun weefsel gebeurt. Hierbij adviseren wij twee zaken te scheiden: een nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal die het gebruik van lichaamsmateriaal goed regelt, o.a. dat lichaamsmateriaal gecodeerd kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek (gezondheidsrecht) en apart hiervan het justitieel gebruik van lichaamsmateriaal (strafrecht).

Frederik Hes, voorzitter VKGN

Sluiten