Artikel in Medisch Contact over de toekomst van de klinische genetica

woensdag 15 november 2017

In Medisch Contact 45 staat een artikel over de toekomst van ons vak en de implementatie van het meerjarenbeleidsplan 2016-2021.

'Meer mogelijk door gerichte genoomdiagnostiek' - Artikel in Medisch Contact

Sluiten