Nieuwe studie: Profylactische pancreatectomie bij erfelijke pancreatitis of main duct IPMN; de PROPAN studie

woensdag 16 augustus 2017

PROPAN is een project voor patiënten met erfelijke pancreatitis en main duct IPMN, die een zeer hoog risico hebben op het ontwikkelen van pancreascarcinoom. In dit gedeelde besluitvorming project maken we gebruik van keuzetabellen om de vraag tot het profylactisch verijderen van de alvleesklier te bespreken.

Het doel: Het PROPAN project is bedoeld voor mensen met een duidelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker die de optie van preventieve totale verwijdering van de alvleesklier (met een minimaal invasieve operatie) willen bespreken.

Voor wie: Patiënten met hereditaire pancreatitis (erfelijke alvleesklierontsteking) of main duct IPMN, die zich afvragen of een profylactische totale pancreatectomie (preventieve totale alvleesklierverwijdering) een goede optie voor hen is.

PROPAN maakt gebruik van zogenaamde keuzetabellen welke gebruikt dienen te worden tijdens een gesprek met patiënt en familie op de polikliniek. In deze keuzetabellen worden per optie (niks doen, operatie), antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen zoals: Wat zijn de gevolgen/ complicaties?

Indien de patiënt, na bespreken van de desbetreffende PROPAN-keuzetabel met klinisch geneticus of MDL-arts en chirurg geïnteresseerd is, zal de patiënt het PROPAN-programma doorlopen (in AMC Amsterdam of Erasmus Rotterdam). Dit programma omvat uitgebreide voorlichting en multidisciplinaire besprekingen, waarna uiteindelijk kan worden besloten tot een profylactische pancreatectomie.

Voor verdere informatie: http://dpcg.nl/projecten/propan.html

Sluiten