Onderzoek Klinische Genetica genomineerd voor Wetenschaps- en Innovatieprijs

dinsdag 07 maart 2017

Maar liefst 25 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Een deskundige vakjury selecteerde uit deze voordrachten deze week drie genomineerden, waaronder het onderzoek vanuit de Klinische Genetica. Wie de uiteindelijke winnaar is, blijft nog even spannend; de prijs wordt uitgereikt tijdens het Federatiecongres op 14 maart.

Screening op Lynch syndroom
De drie genomineerde onderzoeken (in willekeurige volgorde) zijn ingediend vanuit de wetenschappelijke vereniging voor Klinische genetica, Heelkunde en Radiologie/Neurologie.

Het genomineerde onderzoek uit de Klinische genetica heeft betrekking op het effect van genetische screening naar Lynch syndroom, de belangrijkste aanleg voor darm- en baarmoederkanker. Deze LIMO-studie leidde tot de aanbeveling om iedere vrouw met baarmoederkanker onder de leeftijd van 70 jaar te screenen op Lynch syndroom. Anja Wagner, klinisch geneticus: “Hiermee kunnen draagsters van de erfelijke aanleg beter geïdentificeerd worden. Zij komen vervolgens in aanmerking voor extra surveillance en ook hun familieleden kunnen onderzocht worden. Het onderzoek speelt daarmee een belangrijke rol in de preventie en vroegtijdige opsporing van met name darm- en baarmoederkanker.”

Wetenschaps- en Innovatieprijs
Deze prijs is een initiatief van de relatief nieuw opgerichte Raad Wetenschap & Innovatie. Doel ervan is goed onderzoek en samenwerking in het onderzoeksveld te stimuleren. Daarnaast wil de Federatie hiermee de rol van de medisch specialist als onderzoeker meer voor het voetlicht brengen. De doelstellingen van de Wetenschaps- en Innovatieprijs prijs sluiten nauw aan bij de ‘Visie 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten waarin gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt benoemd als belangrijke basis voor innovatie en verbetering van de zorg.

Criteria
Bij de selectie van deze genomineerden lette de vakjury onder meer op samenwerking tussen disciplines en verschillende soorten ziekenhuizen, klinische relevantie en in hoeverre het onderzoek grensverleggend is. De jury staat onder leiding van ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts en bestaat daarnaast uit medisch specialisten en een vertegenwoordiger vanuit Patiëntenfederatie Nederland. De winnaar ontvangt een award en geldbedrag dat besteed kan worden aan vakinhoudelijke activiteiten.

Lees hier meer over de andere genomineerden.

Sluiten