Oproep! Wetenschaps- en innovatieprijs FMS

woensdag 12 oktober 2016

De Federatie Medisch Specialisten lanceert dit jaar een wetenschaps- en innovatieprijs die jaarlijks zal worden uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met relevant en kwalitatief hoogstaand klinisch gericht wetenschappelijk onderzoek. Hiermee wil de Federatie bijdragen aan de zichtbaarheid van de medisch specialist als onderzoeker maar ook goed onderzoek en samenwerking in het onderzoeksveld bevorderen.

Procedure: eerste selectie door de wetenschappelijke vereniging

• Uiterlijk eind november 2016: publicaties insturen
In de Raad Wetenschap & Innovatie, waar uw wetenschappelijke vereniging is vertegenwoordigd, is een procedure vastgesteld waarin de wetenschappelijke verenigingen de eerste selectie van de inzendingen uitvoeren. Medisch specialisten die meedingen naar de prijs, kunnen hun publicatie insturen naar de eigen wetenschappelijke vereniging. Zij hebben daarvoor de tijd tot eind november 2016.
• Uiterlijk half januari 2017: wv’en zenden 1 geselecteerde publicatie naar Federatie
Vervolgens selecteert elke wetenschappelijke vereniging één publicatie uit de inzendingen in hun vakgebied. Uiterlijk half januari 2017 dienen zij de geselecteerde publicatie in bij de Federatie Medisch Specialisten voor de tweede beoordeling. Deze publicaties worden in deze tweede ronde beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige vakjury. De jury bestaat uit een onafhankelijke externe voorzitter, afgevaardigden uit de Raad W&I en een vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie. Zij kiezen uit de inzendingen drie onderzoeken, die een podium krijgen tijdens het Federatiecongres op 17 maart. Op die dag wordt ook de winnaar bekendgemaakt.

Voor VKGN is Grazia Mancini voorzitter van de jury en benaderbaar voor vragen.
Voor meer informatie over de beoordelingscriteria en procedure kunt u terecht bij Marlies Bennema, senior adviseur, via m.bennema@demedischspecialist.nl en 06-53922713
Inzendingen graag sturen naar Secretariaat VKGN: secretariaat@vkgn.org

Sluiten