Oproep aanmeldingen Ben ter Haar-prijs 2017

vrijdag 22 september 2017

De Ben ter Haar-prijs is ingesteld door de Vereniging Klinische Genetica Nederland ter bevordering van het wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische genetica en ter stimulering van jonge onderzoekers op dit gebied.

In aanmerking komen klinisch genetici (in opleiding), jonger dan 40 jaar, die in een periode van maximaal 5 jaar vóór het jaar van toekenning (2017) blijk hebben gegeven van een bijzondere kwaliteit op het gebied van patiëntgebonden klinisch genetisch onderzoek.
De winnaar zal een oorkonde en een bedrag van € 2500,– ontvangen.

De Ben ter Haar-prijs 2017 zal worden uitgereikt op de 6e Joint Meeting van de UK en Dutch Clinical Genetics Societies and Cancer Genetics Groups (12 -13 maart 2018) in Utrecht.

Kandidaten kunnen schriftelijk worden voorgedragen door het afdelingshoofd of de begeleider.
Aanmeldingen, vergezeld van een curriculum vitae en proefschrift kunnen vóór 1 december 2017 in drievoud worden ingediend bij de secretaris van de Vereniging Klinische Genetica Nederland, mw. drs B.P.M. van Nesselrooij, Postbus 2296, 3500 GG Utrecht, secretariaat@vkgn.org.

Sluiten