Oproep kandidaten VNVA Corrie Hermannprijs 2021

vrijdag 07 februari 2020

De VNVA kent de Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA. Teven kunnen vrouwen die het doctoraal of het bachelorexamen in een andere richting dan geneeskunde hebben afgelegd en werkzaam zijn in de Nederlandse gezondheidszorg in aanmerking komen voor de Corrie Hermannprijs. Kent u een vrouwelijke arts, die
- wetenschappelijk actief is op het gebied van vrouwen en gezondheidzorg?
- wetenschappelijke resultaten weet te vertalen naar maatschappelijke relevantie?
- aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties?
- baanbrekend, grensverleggend en/of inspirerend is?
- zich inzet voor de zichtbaarheid van vrouwelijke artsen in wetenschap, beleid en/of bestuur?

De Commissie Corrie Hermannprijs vraag teen onderbouwing van de kandidatuur in de vorm van een aanbiedingsbrief met daarin opgenomen een beschrijving van de relevante activiteiten van de kandidate en aangehecht CV. U kunt dit per mail versturen naar vnvamail@vnva.nl. Uw reactie dient binnen te zijn voor 30 september 2020.

Sluiten