Oratie Nanda Verhoeven-Duif van UMC Utrecht

donderdag 05 januari 2017

Op vrijdag 11 november 2016 hield Nanda Verhoeven-Duif haar oratie. Zij is hoofd van de sectie Metabole Diagnostiek van het UMC Utrecht, leidt de groep Verhoeven bij CMM en is hoogleraar Genetic Metabolic Diagnostics. In haar oratie ‘De kunst van het vinden’ ging Nanda onder meer in op de ontwikkelingen in haar vakgebied.

Nieuwe ziekten
In Nederland worden jaarlijks enkele honderden kinderen geboren met een genetische metabole ziekte. De klinische verschijnselen van deze stofwisselingsziekten zijn heel divers en heel variabel. Om een diagnose te kunnen stellen, is laboratoriumdiagnostiek essentieel. Technologische innovaties bieden nieuwe kansen voor snellere diagnostiek en het ontdekken van nieuwe ziekten. Door het combineren van genoomdiagnostiek en metabolomics zullen nieuwe ziekten worden gekarakteriseerd. Deze kennis is van groot belang voor patiënten en vormt het startpunt van de ontwikkeling van mogelijke behandelingen.
De ultieme uitdaging voor de komende paar jaar is een benadering die Nanda Verhoeven-Duif cross-omics noemt: een simultane analyse van het gehele DNA én het gehele metabolisme, of metaboloom, van een patiënt. De combinatie van die bevindingen kan snel naar bekende, maar ook nieuwe ziekten leiden. Daarbij is de patiënt het uitgangspunt: een diagnose biedt immers houvast, is belangrijk om iets te zeggen over de toekomst en kan de deur openen naar behandelmogelijkheden.

Sluiten