Overlijdensbericht: Joep Geraedts

zaterdag 24 december 2022

De VKGN ontving bericht dat Joep Geraedts is overleden. Hij was de eerste hoogleraar Genetica en Celbiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij was meer dan 30 jaar, van 1982 tot 2013, hoogleraar. Hij was tevens oprichter en hoofd van de afdeling Klinische Genetica van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, thans Universitair Medisch Centrum Maastricht. In de jaren ’80 is hij zijn laboratorium begonnen met IVF-onderzoek en -behandelingen. In 2008 heeft hij zich, in het landelijke maatschappelijke debat dat daarover was ontstaan, sterk gemaakt voor embryoselectie ofwel PGT (Pre-implantatie Genetische Test),waarvoor zijn afdeling in het Academisch Ziekenhuis Maastricht al vanaf 1995 (als enige in Nederland) toestemming had die uit te voeren Geraedts was van 2007 tot 2009 voorzitter van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) en van 1985 tot 1989 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica lid van de Gezondheidsraad en was in 1990 oprichter en vervolgens 25 keer organisator van de Genetica retraite in Rolduc. In 2008 werd Joep Geraedts benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. We condoleren zijn nabestaanden en wensen hen sterkte.

In memoriam prof. dr. Joep Geraedts | Klinische Genetica (mumc.nl)

Sluiten