Subsidie voor digitaal kennisportaal over genetica

maandag 30 april 2018

ZonMw heeft een subsidie toegekend van €50.000 aan de VKGN voor het ontwikkelen van een digitaal kennisportaal Klinische Genetica voor zorgprofessionals.

Doel van dit project is het ontwikkelen en aanbieden van een aansprekend en betrouwbaar landelijk digitaal kennisportaal over genetica voor niet-genetische zorgprofessionals. Dit is van belang vanwege de vele nieuwe en snelle ontwikkelingen binnen ons vak. Kennisdeling en scholing op het gebied van genetica zijn van groot belang, omdat er onder niet-genetische zorgprofessionals een gebrek aan kennis en praktische vaardigheden (knowhow) op het gebied van de genetica is. Meer kennis en kunde onder verwijzers zorgt voor meer en adequatere verwijzingen naar de genetica, betere kwaliteit van zorg en de juiste inzet van beschikbare middelen (geld en mankracht) met een hogere diagnostische opbrengst. In de dagelijkse spreekkamer zullen zorgprofessionals tegen ad hoc praktische vragen aanlopen over genetica. In die informatiebehoefte kan een kennisportaal over genetica voorzien. Dit project draagt bij aan de doelstellingen van de VKGN op het gebied van beoogde taakverschuiving, opleiding en onderwijs van niet-klinisch genetici, zorginnovatie, professionalisering en zichtbaar maken van ons vak.

Werkgroep

De werkgroep wordt gevormd door onderstaande personen:

 • Frederik Hes, werkgroep voorzitter en voorzitter VKGN
 • Ellen Hoving, arts Erfocentrum, redactie coördinator
 • Arjan de Brouwer, klinisch moleculair geneticus onderwijskundige UMCN
 • Erica Gerkes, klinisch geneticus UMCG, inhoudsdeskundige
 • Klaas Dolsma, directeur Erfocentrum
 • Martina Cornel, hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics, VUMC
 • Imke Christiaans, klinisch geneticus AMC/VUMC
 • Merel Maiburg, klinisch geneticus UMCU
 • Marjolein Kriek, klinisch geneticus LUMC
 • Maaike Haadsma, klinisch geneticus UMCN
 • Nicole de Leeuw, laboratorium specialist NGS, UMCN
 • Irene van Langen, klinisch geneticus UMCG, werkgroep adviseur
 • Nine Knoers, klinisch geneticus UMCG, werkgroep adviseur
Sluiten