Subsidieregeling veelbelovende zorg

dinsdag 15 februari 2022

De Subsidieregeling veelbelovende zorg is weer opengesteld voor het indienen van projectideeën. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 5 april 2022 om 14:00 uur.

Waar is deze regeling voor bedoeld?
De regeling is bedoeld voor veelbelovende zorg die nog niet uit het basispakket vergoed wordt, omdat de effectiviteit van deze zorg ten opzichte van de standaardzorg in Nederland nog niet is onderzocht. Met de subsidie worden zowel de zorgkosten als de onderzoekskosten vergoed. Zo kunnen zorgaanbieders, behandelaren en onderzoekers ten opzichte van de standaardzorg de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de veelbelovende zorg onderzoeken. Bij positieve resultaten wordt deze zorg voortaan uit het basispakket vergoed.

Belangrijke informatie voor het indienen van een projectidee

  • In de officiële regeling staan de criteria waaraan uw onderwerp moet voldoen. Op basis van deze informatie kunt u zien of de subsidieregeling geschikt is voor uw onderwerp.
  • Op de pagina met informatie over het indienen van een projectidee staat onder andere het document ‘Toelichting bij het aanmeldformulier’. Dit document beschrijft welke criteria de Adviescommissie in deze fase toetst. Ook staan in dit document instructies en tips voor het opstellen van een projectidee.
  • Op de pagina met informatie over het indienen van een projectidee staat ook het document ‘Tips voor opstellen van PICOTs’. Wij raden u aan deze informatie goed te lezen voordat u het onderzoeksvoorstel uitwerkt.
  • In 2021 zijn van de informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling veelbelovende zorg 3 korte filmpjes gemaakt. In deze filmpjes worden de stappen voor het indienen van een aanvraag uitgelegd. Ook worden tips gegeven over waar de Adviescommissie op let bij de toetsing van projectideeën en aanvragen.

We hebben de diverse stappen en tijdspad van de Subsidieregeling kort uitgelegd in een infographic.

Sluiten