Succesvolle start coschap Genetica UMC Utrecht

dinsdag 10 januari 2017

Voor de eerste keer werd het voorbereidende blok georganiseerd. Dit duurt zes weken, vindt achtmaal per jaar plaats en bevat naast kindergeneeskunde en gynaecologie onder andere drie (vrijdag)ochtenden met geneticaonderwijs. Na een algemene introductie en een sessie waarin de aanwezige kennis over de basisprincipes - hopelijk - wordt gereactiveerd, volgen er hoor- en werkcolleges over stambomen, dysmorfologie, familieonderzoek, prenatale diagnostiek en onzekere varianten in de kliniek. Het voorbereidende blok wordt afgesloten met een toets, waarna de coassistenten in groepen van zes de kliniek ingaan.

Gedenkwaardig
De eerste coassistenten werden op maandag 26 september welkom geheten op de afdeling Genetica van het UMC Utrecht om te beginnen aan hun 1-weekse coschap genetica. Net als de start van het allereerste voorbereidende blok, was dit een gedenkwaardige dag. Niet alleen voor de coassistenten zelf, maar zeker ook voor alle medewerkers van de afdeling Genetica. Immers, dit voor de Nederlandse geneeskundeopleiding unieke coschap is here to stay en vrijwel iedereen van ons heeft (of krijgt) er direct of indirect mee te maken. Na een periode van afwisselend werken, met of zonder coassistenten, kwam in week 49 het moment waarna er wekelijks co’s bij ons te gast zijn. Afgezien van week 52 en week 1, waarin er geen coassistenten op de afdeling zijn, is het coschap daarmee een vast onderdeel geworden van de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling.

Tips en tops
Inmiddels zijn we zo’n vier maanden en 42 coassistenten verder. We kunnen voorzichtig de balans opmaken van de eerste ervaringen met het voorbereidende blok (dat inmiddels alweer aan z’n vierde editie toe is) en het coschap. Zowel coassistenten als docenten zijn gevraagd hun ervaringen met ons te delen. Er is nadrukkelijk om verbeterpunten en suggesties gevraagd. Op verschillende momenten (onder andere na het voorbereidende blok en aan het eind van het coschap) zijn de co’s lastiggevallen met evaluatie- en enquêteformulieren, waarbij we vooral geïnteresseerd waren in ‘tips en tops’.

Zeer welkom
Hoewel er met name in de beginperiode zoals verwacht wat kinderziektes waren (het digitale portfoliosysteem was voor co’s en beoordelaars aanvankelijk behoorlijk lastig), overheerste een positief gevoel: de co’s vinden het coschap leuk, leerzaam en interessant. Er is veel diversiteit, men kan volop vragen stellen en mag veel doen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van docenten, begeleiders, beoordelaars, rondleiders en coördinatoren wordt nadrukkelijk benoemd en uitermate gewaardeerd. De co’s voelen zich zeer welkom op de afdeling. Vanuit onderwijskundig oogpunt is het geruststellend dat de belangrijkste leerdoelen van het coschap (het kunnen afnemen van een familieanamnese, het tekenen van een stamboom, inzicht in het specialisme en bekend zijn met de verschillende genetische onderzoeksmethoden) inderdaad bereikt lijken te worden.

Toetsvragen
Al met al een uiterst bemoedigende start van het coschap genetica. Daar mogen we als afdeling Genetica van het UMC Utrecht best trots op zijn. Er wordt door velen een extra inspanning geleverd en het is fijn om te zien dat de coassistenten zowel de inhoud als de organisatie van het coschap waarderen. Dat de impact van blok en coschap op onze afdeling behoorlijk groot zou zijn, was vooraf te verwachten. Dit komt dus voor vrijwel niemand als een verrassing. Evenmin onverwacht is de constatering dat zowel coschap als voorbereidend blok nog verder kunnen worden verbeterd en aangescherpt. Er zullen ook nieuwe toetsvragen moeten worden gemaakt. Inhoudelijk en organisatorisch is er zodoende nog veel werk te verzetten. Zo worden de komende maanden de teams van docenten, begeleiders en beoordelaars verder uitgebreid.

Verantwoordelijkheid
Dat het blok en coschap tot nu toe zo goed zijn verlopen, is voor het grootste deel te danken aan de deskundigheid en inzet van alle betrokkenen van de afdeling. Maar, eerlijk is eerlijk: we zijn nog maar net begonnen. Het is nu zaak om het enthousiasme vast te houden, verbeterpunten te blijven signaleren en suggesties te blijven aanleveren. Als afdeling hebben we er dit coschap een grote verantwoordelijkheid bijgekregen. Het is onze gezamenlijke missie om ervoor te zorgen dat de coassistenten zich niet alleen blijven verwonderen over de genetica, maar ook de beperkingen van ons vak onderkennen. We streven ernaar dat zij bij ons opgedane kennis, inzicht en vaardigheden optimaal integreren in hun manier van denken en werken. Zodat ze straks, als ze eenmaal als arts in de praktijk werkzaam zijn, hun beroep als genetisch geschoolde doctor of the future zullen uitoefenen.

Sluiten