Vul de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in

dinsdag 08 februari 2022

Meer inzicht in loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist (DJS) vragen alle 30.000 aios en medisch specialisten om de
Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in te vullen. Goede cijfers over de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten ontbreken. Met de loopbaanmonitor willen we meer inzicht krijgen in hoe hun loopbaan zich ontwikkelt, van opleiding tot pensioen,en knelpunten in de arbeidsmarktproblematiek in kaart brengen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten en kan tot en met 18 maart 2022.

Klik hier om deel te nemen

De vragen gaan onder meer over carrièrekansen, balans werk en privé, en toekomstambities. We willen weten in hoeverre medisch specialisten en aios plezier in hun werk beleven, waarbij we ook inventariseren hoe het staat met de werkdruk. Over welke aspecten van het werk zijn medisch specialisten en aios tevreden, en wat kan beter? En hoeveel uur willen medisch specialisten idealiter werken per week? Deze loopbaanmonitor is voor alle Nederlandse medisch specialisten (in opleiding) en ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici (in opleiding). En daarmee de grootste monitor tot nu toe om de arbeidsmarktproblematiek in de medisch-specialistische zorg in kaart te brengen.

Specialisme-specifiek
25 wetenschappelijke verenigingen hebben specialisme-specifieke vragen aangeleverd. Zo krijgen onder meer (in opleiding zijnde) internisten, dermatologen, revalidatieartsen, chirurgen en anesthesiologen naast algemene vragen een aantal vragen over hun specialisme. Hierdoor krijgen individuele aios en medisch specialisten zelf ook meer inzicht in hun eigen loopbaanontwikkeling, en hoe deze zich verhoudt tot die van collega’s en andere specialisten.

Resultaten
Alle junior- en wetenschappelijke verenigingen roepen hun leden op om de vragenlijst uiterlijk 18 maart 2022 in te vullen. Samen met onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl analyseren we de uitkomsten, de resultaten worden zo snel mogelijk gepubliceerd op www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl. De loopbaanmonitor wordt elke twee jaar herhaald.

Sluiten