Joint Dutch/UK Clinical Genetics Societies and Cancer Genetics Groups meeting

dinsdag 18 februari 2020

Op 10, 11 en 12 februari was in het Sangerinstituut nabij Cambridge de 8e Joint Meeting van de Engelse en Nederlandse klinisch genetische verenigingen. Het geheel had een stormachtig beloop. Om te beginnen liep het niet storm met de Nederlandse aanmeldingen. En de storm op zondag maakte dat een aantal deelnemers uiteindelijk Cambridge nooit bereikt heeft. Naar schatting waren er per dag zo’n 25 a 30 Nederlandse deelnemers (en zo’n tien no-shows). Op de dysmodag was Nederland met een kleine tien deelnemers vertegenwoordigd.

Ook in het aantal presentaties was Nederland in ondertal. Twee Nederlandse presentaties konden niet doorgaan, opnieuw vanwege de storm. De gestrande winnaar van de wetenschapsprijs, Stefan Barakat won dank zij een gelikte ingesproken powerpointpresentatie, volgens sommigen zelfs aangenamer dan een live performance. De berichten over de inhoud van alle presentaties en de sfeer waren echter heel goed, of zoals de Engelsen dat dan zeggen: not bad.De Ben ter Haar-prijs was ditmaal voor Margot Reijnders. Een quote uit het juryrapport: ''A beautifully concise and clear introduction explains to us the problems of diagnosing developmental delay, intellectual disability with or without congenital malformations, and the application of high throughput sequencing in this area''. De jury was overigens ook bijzonder positief over de kwaliteit van de overige inzendingen.

Daarnaast werd voor de tweede keer de Ton van Essen-prijs uitgereikt, ditmaal aan Sanne ten Broeke. De gezamenlijke posterprize was voor Sanne Alsters. De eerste Martijn Breuning-lecture werd gegeven door Cécile Janssens. Haar presentatie ''Polygenic risk scores, going where'' heeft velen aan het denken gezet en gezond kritisch kon ieder weer op huis aan.

Uiteraard niet als je nog bleef voor de dysmodag, een toetje dat ook altijd hogelijk gewaardeerd wordt.
Kortom, het was een geslaagde bijeenkomst voor degenen die Cambridge konden bereiken. Een proficiat aan alle prijswinnaars en een oprechte dank aan eenieder die een bijdrage aan deze editie heeft geleverd.
In 2022 is er voor iedereen weer een kans om onderdeel te zijn van dit evenement, dit maal in Rotterdam. Bij deze al van harte uitgenodigd!

VKGN-bestuur

Sluiten