Aanmelding Ton van Essen prijs

Ton van Essen prijs

De prijs is vernoemd naar Ton van Essen (1955-2017), klinisch geneticus van de eerste lichting te Groningen. Hij maakte als clinicus tijd vrij voor wetenschap vanwege het belang voor de patiënten(zorg). Daarnaast stimuleerde hij om betere zorg te leveren, door ook bijzondere bevindingen kenbaar te maken. De prijs is een erkenning voor zijn betrokkenheidbij de arts-assistenten hierin, niet alleen die van de eigen afdeling, maar ook nationaal.

In aanmerking komen arts-assistenten (AIOS en ANIOS) klinische genetica om hen te stimuleren tijdens de klinische werkzaamheden ook een patiëntgebonden wetenschappelijke bijdrage te leveren.

• Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het ‘What we know best LOG’ (‘januari-LOG’).

• De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de VKGN stelt een jury samen, inclusief de winnaar van de laatst toegekende Ton van Essen prijs.

• De winnaar wordt geselecteerd uit de presentaties tijdens de genoemde bijeenkomst,verzorgd door diegenen die aan ondergenoemde voorwaarden voldoen.

• De presentatie kan zowel casuïstiek als verdieping van een onderwerp betreffen.

• Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van €250 verbonden.

Voorwaarden

• A(N)IOS klinische genetica, en

• Onderzoek (deels) verricht tijdens aanstelling als A(N)IOS klinische genetica, en

• Onderwerp binnen klinisch genetisch onderzoek.

Sluiten