Aanmelding wetenschapsprijs

Wetenschapsprijs

In aanmerking komen genetisch consulenten, laboratorium specialisten, verpleegkundigspecialisten, physician assistants, promovendi en arts-assistenten klinische genetica (al dan niet in opleiding). De VKGN wetenschapsprijs wordt toegekend aan lopend of recent afgerond genetisch onderzoek, fundamenteel en/of klinisch.

• Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst in het voorjaar, vooralsnog alternerend tussen de Joint Meeting (gecombineerde bijeenkomstmet de UK CGS en CGG) en het LOG.

• De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de VKGN stelt een jury samen.

• De winnaar wordt geselecteerd uit de presentaties tijdens de genoemde bijeenkomst, verzorgd door diegenen die aan ondergenoemde voorwaarden voldoen.

• Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van €250 verbonden.

Voorwaarden

• Genetisch consulent of laboratorium specialist (i.o.), of verpleegkundig specialist (i.o.), of physician assistant (i.o.) of promovendus of A(N)IOS klinische genetica, en

• Onderzoek (deels) verricht tijdens aanstelling aan of in samenwerking met een afdeling Genetica, en

• Onderwerp binnen fundamenteel en/of klinisch genetisch onderzoek

Sluiten